Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Programos zenklas_LT_Horizontalus

Laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. liepa.
Projekto finansavimas:
〉 Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra).
〉 Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 29 430,37 Eur).
Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.
Projekto vykdytojas – asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Projekto partneriai: Žiburio Fondas, VšĮ “Visuomenės raidos ir vystymosi institutas”, Fyrlykta NO.
Projekte dalyvavusios savivaldybės: Vilnius, Anykščiai, Utena, Rokiškis, Elektrėnai, Mažeikiai, Ukmergė, Švenčionys, Jurbarkas ir Širvintos.

Pilnaverčiai vaiko raidai ir sveikai vaikystei yra būtinas stiprus ryšys su artimu žmogumi. Šalia esantis suaugęs asmuo, kuris sugeba sukurti su vaiku pozityvų santykį, jautriai reaguoti į jo poreikius, bendrauti, padėti pažinti pasaulį, suteikti saugią ir mylinčią aplinką yra nepaprastai svarbus vaikui ir jo gyvenimo kokybei. Vaikai, likę be tėvų globos arba dėl elgesio problemų atsidūrę uždaro tipo institucijose (pvz., socializacijos centruose) – tokio santykio netenka. Daugiau nei 60 metų tyrimų, kaip institucinė globa veikia vaikus, rodo, kad globos namai ir kitos uždaro tipo institucijos žaloja vaikystę, neigiamai veikia vaiko raidą ir neretai turi žalingą poveikį visam vaiko gyvenimui.

Pripažįstant žalingą institucijų įtaką vaikams ir jauniems žmonėms, Lietuvoje pradėtas deinstitucionalizacijos (pertvarkos) procesas, kuriuo siekiama pereiti nuo institucinės globos prie realios pagalbos šeimai, paslaugų šeimoje ir bendruomenėje. Šiame procese būtina stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų kompetencijas, kurios padėtų kurti efektyvios pagalbos šeimai ir vaikui sistemą. Būtent šio tikslo buvo siekiama ir projekto metu.

Įgyvendintos veiklos:

organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Norvegiją – į Oslo ir Fredrikstad savivaldybes. Jų metu kartu keliavę savivaldybių vaiko teisių apsaugos, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų, ministerijų, kitų valstybinių institucijų atstovai lankėsi Norvegijos organizacijose ir institucijose, susipažino su jų veikla ir patirtimi teikiant paslaugas vaikams, jų tėvams ir globėjams. Vizitų metu dalyviai aplankė: Fyrlykta NO (Norvegijos fondą, dirbantį kokybiškos vaiko globos srityje), MultifunC centrą (dirbantį su jaunuoliais, turinčiais elgesio problemų), Voksne for Barn (organizacija, teikianti įvairiapuses paslaugas vaikams ir jų tėvams), Barnas Stasjon (nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą ir paslaugas šeimoms, auginančioms mažus vaikus ir atsidūrusioms krizinėse situacijose), Fredrikstad savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Stiftelsen Klokkergården (organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir jaunuoliams, turintiems priklausomybių).

Vizito į Oslo savivaldybę dalyviai
Vizito į Oslo savivaldybę dalyviai
Vizito į Fredrikstad savivaldybę dalyviai
Vizito į Fredrikstad savivaldybę dalyviai

 

įvykdytas 1 gerosios patirties sklaidos seminaras bei 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams apie vaiko globos sistemos pertvarką. Mokymuose dalyvavo 13 savivaldybių atstovai – vaiko teisių apsaugos specialistai, socialinių paslaugų įstaigų, socialinės paramos skyrių, globos institucijų atstovai, savivaldybių administracijų atstovai, kt. Pagrindinis dėmesys mokymų metu buvo skirtas aptarti, ką iš tikrųjų reiškia pertvarka, kokie yra jos komponentai, kaip turi būti plėtojama pagalba šeimoms ir vaikams, kaip užtikrinti vaiko globos kokybę ir pačių vaikų dalyvavimą pertvarkos procese. Išsamią mokymų medžiagą galite parsisiųsti mūsų svetainėje, skyriuje Mūsų darbai. Čia rasite ir informacinį lankstinuką apie vaiko globos sistemos pertvarką. Mokymų turinys buvo parengtas įvertinus dalyvių poreikius, kuriuos jie išsakė užpildydami projekto metu paruoštą klausimyną. Apklausos duomenys taip pat atskleidžia pirmuosius savivaldybių žingsnius pertvarkos procese. Su apklausos rezultatais galima susipažinti ČIA.

〉 Organizuota 1 tarptautinė konferencija, skirta aptarti pirmąsias pamokas, vykdant globos pertvarką kitose šalyse. Renginio metu taip pat nagrinėtos kitos temos – kokybiška vaiko globa, galimybės didinti ir efektyvinti investicijas į paslaugas ir pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus. Konferencijoje pranešimus skaitė tiek Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovai, tiek užsienio ekspertai, atvykę iš Estijos, Bulgarijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos. Sveikinimo žodį konferencijoje tarė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Daugiau informacijos apie konferenciją, o taip pat jos metu skaitytus pranešimus galite rasti ČIA.