Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

1452075335_3895

Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje.
Skirta parama: 9.384 EUR (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR).
Projekto trukmė: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė.
Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos.
Projekto partneriai – Latvian Child Welfare Network (Latvija) ir Child Advocacy Chamber (Estija).

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos pradėjo vykdyti projektą “Vaikų gerovė Baltijos šalyse”. Projektu siekiama sudaryti sąlygas patiems vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas, buitis ir gyvenamoji aplinka, šeima ir bendraamžiai, sveikata ir rizikos elgsenos). Remiantis vaikų nuomone, projekte dalyvaujantys ekspertai parengs indikatorių, kurie leistų nuolat vertinti išvardintas sritis, sąrašą. Tikimasi, kad tyrimas padės inicijuoti diskusijas su sprendimų priėmėjais ir socialinių paslaugų tiekėjais apie vaikų gerovę ir poreikį vykdyti nuolatinę stebėseną šioje srityje. Taip pat, tikimasi, kad projektas paskatins tolimesnę partnerystę tarp Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų.

Projekto metu numatoma įgyvendinti šias veiklas trijose Baltijos šalyse:

  • focus grupės su vaikais, kurių metu su vaikais diskutuojama apie jų gerovę
  • internetinė vaikų apklausa apie vaikų gerovę
  • vaikų gerovės vertinimo indikatorių sąrašo parengimas
  • spaudos pranešimai ir rezultatų sklaida.

Kviečiame vaikams ir su vaikais dirbančias nevyriausybines organizacijas, mokyklas, vaikų dienos centrus ir kt. organizacijas bei įstaigas, ir jas lankančius vaikus dalyvauti tyrime, užpildant klausimyną. Klausimynas yra prieinamas internete – jį rasite ČIA.

Vaiko gerovė yra svarbus aspektas kalbant apie vaikų gyvenimo kokybę. Bendrąja prasme, vaiko gerovė suprantama kaip pasitenkinimas gyvenimo sąlygomis, ir yra susijusi su materialinėmis, socialinėmis ir aplinkos sąlygomis, kuriomis gyvena vaikai. Pakankamos gyvenimo sąlygos, tokios kaip pvz., saugi gyvenamoji aplinka, sveikas maistas, sveiki ir stabilūs santykiai su aplinkiniais yra be galo svarbūs vaiko gerovei, todėl yra svarbu atrasti ir tinkamus šių sričių vertinimo instrumentus. Vertinimas ir nuolatinė vaikų gerovės stebėsena leistų užtikrinti sėkmingą paslaugų plėtrą vaikams ir šeimoms, efektyviai paskirstyti viešąsias lėšas vaikų gerovei užtikrinti. Baltijos šalyse vaikų gerovės vertinimui vis dar skiriama nepakankamai dėmesio, todėl tikimasi, kad projektas bus pirmasis žingsnis diskusijoms ir sprendimams šioje srityje atrasti.