Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

1452075335_3895

Laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė.
Projekto finansavimas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje, skirta 9.384 EUR parama (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR).
Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija). Projekto partneriai: Žiburio Fondas, Child Advocacy Chamber (Estija).
Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos.

Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: projektu siekta sudaryti sąlygas vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas, buitis ir gyvenamoji aplinka, šeima ir bendraamžiai, sveikata ir rizikos elgsenos). Nuomonę šiais klausimais vaikai išsakė focus grupių metu ir internetu platinto klausimyno pagalba. Remiantis vaikų nuomone ir skirtingų šalių patirtimi, parengtas indikatorių, kurie leistų nuolat vertinti išvardintas sritis, sąrašas. Taip pat, projekto dėka paskatintas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų, pasirašytas memorandumas dėl tolimesnių bendrų veiklų.

Su vaikų apklausos duomenimis (anglų kalba) galima susipažinti ČIA, o pranešimą lietuvių kalba rasite ČIA.

Vaiko gerovė yra svarbus aspektas kalbant apie vaikų gyvenimo kokybę. Vaiko gerovė – tai sąlygos, kurios palaiko sveiką ir sėkmingą vaiko raidą, kai yra tinkamai tenkinami vaiko fiziniai, sveikatos, psichologiniai, emociniai, socialiniai, kognityviniai ir švietimo poreikiai. Pakankamos gyvenimo sąlygos, tokios kaip pvz., saugi gyvenamoji aplinka, sveikas maistas, sveiki ir stabilūs santykiai su aplinkiniais yra be galo svarbūs vaiko gerovei, todėl yra svarbu atrasti ir tinkamus šių sričių vertinimo instrumentus. Vertinimas ir nuolatinė vaikų gerovės stebėsena leistų užtikrinti sėkmingą paslaugų plėtrą vaikams ir šeimoms, efektyviai paskirstyti viešąsias lėšas šioms paslaugoms, kitai paramai ir pagalbai.