Tinklai ir partneriai

Žiburio Fondas yra atviras naujoms partnerystėms, jei tai neprieštarauja Fondo veiklos tikslams ir vertybėms. Mūsų tikslas – kurti vertę vaikams dėka stiprių pozityvių partnerysčių su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir verslo sektoriaus įmonėmis. Jei turite idėjų, kaip prisidėti prie pokyčių vaikams ir jauniems žmonėms, susisiekite su mumis el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt

MŪSŲ PARTNERIAI IR TINKLAI

Žiburio Fondas yra:

  • Vaiko gerovės tarybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys.
  • Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos “Už vaiko teises” narys. Nuo 2015 m. gegužės mėn. Žiburio Fondas yra Koalicijai pirmininkaujanti organizacija.
  • NVO vaikams konfederacijos narys.

____________________________________________________________

Neformalią nevyriausybinių organizacijų koaliciją „Už vaiko teises“ sudaro 13 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių, vaiko gerovės, žmogaus teisių, asmenų, turinčių negalią, teisių srityse. Koalicijos nariai:

· „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas

· Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

· Žmogaus teisių stebėjimo institutas

· Labdaros paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

· Viešoji įstaiga „Paramos vaikams centras“

· Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“

· Viešoji įstaiga „Vaikų linija“

· Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“

· Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

· Viešoji įstaiga „Šeimos santykių institutas“

· Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

· Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

· Viešoji įstaiga „Vaiko labui”

Koalicija siekia skatinti tinkamą visų vaikų teisių įgyvendinimą ir apsaugą, ir prisidėti kuriant valstybę, kurioje kiekvienas vaikas turi lygias galimybes pilnai naudotis visomis savo teisėmis.

  • Koalicijos memorandumą galima rasti čia
  • Naujų narių priėmimo taisykles čia

Kiti mūsų partneriai: 

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Pasvalio raj. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

World Childhood Foundation

Viešoji įstaiga „Supratingumas”

 VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras”