Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams:
〉 individualios psichologinės konsultacijos
〉 socialinės konsultacijos
pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas
〉 tarpininkavimas
〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas
〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu
〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius.

Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius. Tada kartu su šeima numatoma, kokios paslaugos bus teikiamos ir kaip dažnai.

Nemokamos paslaugos svarstantiems apie globą ar įvaikinimą, norintiems pasiimti vaiką svečiuotis:
〉 psichologinės konsultacijos – galbūt turite tam tikrų baimių, nuogąstavimų ar išgyvenate nerimą, kuris neleidžia priimti galutinio sprendimo dėl globos ar įvaikinimo
〉 konsultacijos ir informacijos suteikimas klausimais, susijusiais su globa, įvaikinimu ar svečiavimusi
įvadiniai mokymai pagal privalomąją GIMK programą ir išvadų rengimas dėl galimybės tapti globėju, įtėviu ar priimti vaiką svečiuotis
〉 jei GIMK mokymų metu gavote rekomendaciją lankytis pas psichologą ar kreiptis kitokios pagalbos, kad galėtumėte gauti teigiamą GIMK išvadą, taip pat galite kreiptis į mus nemokamų paslaugų.

Kur ir kaip kreiptis?

Dėl paslaugų ir kitos pagalbos galite kreiptis į Žiburio Fondą tiesiogiai arba per savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių. Konsultacijos vyksta mūsų biure, esančiame adresu: A. Vienuolio g. 4, Vilnius.

Dėl paslaugų galite kreiptis el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel. +370 608 43 036.

Kaip atrodo paslaugų ir pagalbos teikimo procesas?

Pirmiausia, kai su Jumis susisiekia specialistas ar Jūs pats kreipiatės pagalbos, yra sutariama, kada galite susitikti su specialistais, kad galėtumėte vieni su kitais susipažinti. Pirmas, o kartais ir keli papildomi susitikimai yra skirti susipažinti su Jumis, Jūsų šeima, suprasti, kokie yra Jūsų ir Jūsų globojamo ar įvaikinto vaiko, kitų šeimos narių poreikiai ir lūkesčiai. Tai padeda specialistams numatyti paslaugų ir pagalbos teikimą. Pirmą kartą su šeima dažniausiai susitinka psichologas ir darbo su šeimomis koordinatorius. Vėliau su Jūsų šeima dirba arba abu specialistai, arba vienas iš jų, priklausomai nuo to, kokios pagalbos ir paslaugų Jums reikia. Taip pat Jūs gaunate kontaktinius duomenis, kuriais galite susisiekti su specialistu tarp susitikimų, jei Jums iškiltų papildomų klausimų ar poreikis pasitarti.

Jeigu paslaugų ir pagalbos reikia ilgesnį laiką, su Jumis pasirašoma sutartis dėl paslaugų teikimo. Sutartis reikalinga tam, kad būtų apibrėžta pagalbos teikimo eiga, numatytos susitikimų datos. Sutartis nėra perduodama jokioms kitoms institucijoms ar įstaigoms. Tai yra susitarimas tarp Jūsų ir Žiburio Fondo, kad paslaugų teikimas būtų sklandesnis ir paprastesnis.

Jei pagalba yra trumpalaikė, specialistas gali paprašyti Jūsų pasirašyti tik aktą, kuriame nurodoma, kokios paslaugos ir kiek kartų buvo suteiktos. Pačių paslaugų turinys, t. y. tai, apie ką pasakojote konsultacijų metu, nėra aprašomas ir atskleidžiamas.

Ar galiu nuoširdžiai pasakoti apie tai, kaip jaučiuosi ir kas vyksta mano šeimoje?

Ne tik galite, tačiau ir turėtumėte pasitikėti specialistu, kuris su Jumis bendrauja. Konsultacijų metu visa tai, ką Jūs pasakojate apie save, savo šeimą ir išgyvenimus, yra laikoma konfidencialia informacija. Tai reiškia, kad ją žino tik Jus konsultuojantis specialistas ir jokiems kitiems asmenims ši informacija nėra perduodama, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose (pvz., jei yra pagrįstas įtarimas, kad vaiko, Jūsų ar kito šeimos nario gyvybei ir (ar) sveikatai iškilo grėsmė). Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui Žiburio Fondas teikia informaciją tik apie tai, kokios paslaugos yra teikiamos Jums ir Jūsų šeimai, kokie yra teikiamos pagalbos rezultatai, tačiau pačių konsultacijų turinys neatskleidžiamas. Specialistų, dirbančių ir bendraujančių su Jumis, tikslas – kuo geriau padėti Jums ir Jūsų šeimai, todėl pagalbą priimkite kaip Jūsų palaikymą, o ne kaip kritiką, nesėkmę ar bausmę.

Kodėl svarbu laiku kreiptis į specialistus?

Nebijokite su specialistais bendrauti atvirai ir nuoširdžiai. Prašyti pagalbos ar pripažinti savo klaidas ir nesėkmes yra labai didelis žingsnis – tai leidžia laiku suteikti tinkamą pagalbą ir palaikymą, užkirsti kelią sunkiai sprendžiamoms krizėms. Papasakokite apie savo patirtį globojant ar auginant įvaikintą vaiką, apie tai, kas sekasi, o kas kelia nerimą, apie tai, ko norėtumėte išmokti, kokios pagalbos Jums trūksta. Specialistų tikslas – padėti Jums ir vaikui, o ne smerkti ar kritikuoti. Tai, kad paprašysite pagalbos, nereiškia, jog pats nesugebate susitvarkyti su vaiku. Kiekvienam iš mūsų kartais prireikia palaikymo ir papildomų resursų, visi kartais pavargstame, jaučiame nusivylimą ar bejėgiškumą. Tai natūralūs jausmai, su kuriais daug paprasčiau susitvarkyti, kai šalia yra kažkas, kas gali padėti geriau juos suprasti ir pasiūlyti sprendimus, palengvinančius situaciją. Taip pat bendravimas su specialistais padės Jums vis geriau suprasti ir pažinti vaiką. Kuo anksčiau kreipsitės pagalbos ir paslaugų, tuo didesnė tikimybė, kad nemaloni, sudėtinga situacija Jūsų šeimoje bus išspręsta sėkmingai.

Ar specialistai tikrai gali padėti?

Dažniausiai taip, tačiau labai svarbu atsiminti, kad kartais Jums gali tekti kalbėti apie sudėtingus ir nemalonius išgyvenimus ar patyrimus, kuriuos galbūt norisi pamiršti. Tai gali sukelti Jūsų pyktį ar nepasitenkinimą specialistu – tai taip pat natūralus jausmas. Tačiau jokiu būdu neatsisakykite pagalbos. Iš pradžių kilusius nemalonius, sunkius jausmus ilgainiui pakeis palengvėjimas, laisvė nuo sudėtingų išgyvenimų ir neišspręstų klausimų bei suvokimas, kad galite puikiai valdyti savo gyvenimą.

Svarbu žinoti ir tai, kad kartais tam, kad pasikeistų vaiko elgesys, pirmiausia turite pasikeisti Jūs pats. Labai skaudu ir nemalonu girdėti, kad pirmiausia keistis ir pradėti elgtis kitaip turite Jūs – juk ir taip daug laiko, pastangų ir meilės atiduodate vaikui. Tačiau labai dažnai vaikų nepriimtinas elgesys yra jo reakcija į šeimoje, tarp suaugusiųjų vykstančius nesutarimus ar konfliktus arba reakcija į tam tikrą Jūsų elgesį, kuris vaikui yra skaudus ir nemalonus. Pabandykite pritaikyti specialisto patarimus – tai gali stipriai pakeisti Jūsų ir vaiko gyvenimą ir padėti kurti darnius Jūsų šeimos namus.