Pagalbos pinigai globėjams giminaičiams Vilniaus miesto savivaldybėje

Turime puikių žinių globėjams! Vilniaus miesto savivaldybė jau ilgą laiką moka pagalbos pinigus šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais nesusietus vaikus. O nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. tokia parama bus mokama ir tais atvejais, kai vaiką globoja giminaitis (brolis, sesuo, seneliai).

Globėjams reikia parašyti prašymą Vilniaus miesto savivaldybei (pateikti galima vietoje Savivaldybėje arba el. paštu – savivaldybe [at] vilnius [dot] lt) ir pridėti savo bei vaiko asmens dokumentų kopijas ir globos įsakymą/teismo sprendimą globai. Prašyme reikia būtinai nurodyti banko sąskaitą, į kurią bus pervedami pinigai.

Pagalbos pinigų dydis šeimoms, globojančioms vaikus, susietus giminystės ryšiais:

  • globojant vieną vaiką, šeimai mokama 3 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 114 eurų per mėnesį;
  • globojant du vaikus, šeimai mokama 5 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 190 eurų per mėnesį;
  • globojant tris ir daugiau vaikų, šeimai mokama 8 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 304 eurus per mėnesį;
  • globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 bazinės socialinės išmokos dydžiu, t. y. 38 eurais, per mėnesį.

 

 

 

Pagalbos pinigai šeimai, pradėjusiai vaikus globoti iki 2018-07-31 (įskaitytinai), mokami nuo prašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo Savivaldybėje gavimo dienos. Šeimai, pradėjusiai vaikus globoti nuo 2018-08-01, pagalbos pinigai mokami nuo globos nustatymo dienos.

Daugiau informacijos apie pagalbos pinigų skyrimo tvarką rasite ČIA. Apie visiems globojamiems vaikams (tiek giminaičių, tiek giminystės ryšiais nesusijusiose šeimose) mokamas išmokas informacijos rasite ir ČIA.