Nemokama metodinė medžiaga: grupinių užsiėmimų vaikams leidinys

2018 m. gruodžio mėn. užbaigėme vieną iš savo vykdytų projektų – “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto metu Žiburio Fondo specialistai parengė grupinių užsiėmimų leidinį “Darbas su vaikais: grupinių užsiėmimų aprašai”. Leidinyje rasite 34 grupinių užsiėmimų, skirtų darbui su vaikų grupe, aprašymus. Užsiėmimai yra skirti ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, mokyti juos pažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus, kt. Didžioji dalis užsiėmimų nereikalauja ypatingų priemonių – stengėmės parinkti tokius užsiėmimus, kuriems reikia tik kelių paprastų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, balto popieriaus lapai, pieštukai, kamuoliukas. Leidinį galite nemokamai parsisiųsti ČIA ir naudoti jį savo darbe su vaikais.

Projektą “Auk, žaisk ir kurk” vykdėme su „Energijos tiekimas” UAB per „Lietuvos energijos” paramos fondą suteikta finansine parama. Didžiausia dalis paramos buvo panaudota pagrindiniam projekto tikslui pasiekti, t.y., prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Todėl organizavome apie 100 socialinių įgūdžių ugdymo, sporto ir sveikatingumo, meninio ugdymo, prevencinių, kitokio pobūdžio užsiėmimų vaikams. Užsiėmimus vedėme tiek pas save (Žiburio Fondo patalpose), tiek vaikų dienos centruose, globos institucijose, Vilniaus miesto sporto mokykloje, kt. Beveik visi vaikai, dalyvavę projekte yra vaikai, praradę savo tėvų globą ir (ar) turintys mažiau galimybių (susiduriantys su ekonominiais, socialiniais, kt. apribojimais). Organizuotos dvi dienos stovyklos, vaikų mokyklinių atostogų metu – dienos stovyklos truko po 5 d.d., kurių metu kiekvieną dieną vaikai turėjo po 4 val. užsiėmimų. Vasaros metu organizuota vasaros poilsio stovykla vaikams ir jų šeimų nariams, siekiant stiprinti tarpasmeninį vaikų ir jų šeimų narių ryšį, ugdyti socialinius įgūdžius, bei užtikrinti kokybišką laiko praleidimą ir užimtumą. Projekte dalyvavo daugiau nei 230 vaikų.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo metu įgyvendintas veiklas rasite ČIA.