Mūsų darbai

Šioje dalyje kviečiame susipažinti su mūsų specialistų parengta medžiaga – tyrimais, leidiniais, lankstinukais ir kita informacija. Visus leidinius galite parsisiųsti nemokamai – spustelėję ant dominančios medžiagos pavadinimo.

Apie globą ir įvaikinimą

Tas jausmas, kai turi namus
Leidinys, kuriame rasite atsakymus į visus klausimus apie globą, įvaikinimą ir kitas galimybes padėti vaikams
Informacinis lankstinukas “Vaiko globa šeimoje: ar galiu tapti globėju?”
Kokią pagalbą gauna globėjai ir įtėviai Vilniaus mieste?
Informacinis lankstinukas “Kokią pagalbą gauna globėjai ir įtėviai Vilniaus mieste?”

 

 

 

Informacinis klipas: ką reikia padaryti, kad tapti globėju ar įtėviu

Tyrimai ir kita medžiaga

Vaikai socializacijos centruose
Tyrimas “Vaiko, kuriam skirta vidutinė priežiūra, integracija: kontekstas, poreikiai ir galimybės” [2015]
Capture
Informacinis lankstinukas “Deinstitucionalizacija – kas tai yra ir ką ji apima?” [2016]
Capture
Mokomoji medžiaga “Deinstitucionalizacija – tvarus perėjimas nuo institucijų iki paslaugų šeimoje ir bendruomenėje” [2016]

Grupinių užsiėmimų aprašymai darbui su vaikais