Mokymai „Kaip įrodyti, kad darbas su jaunimu – prioritetinė sritis?“

Žiburio Fondas 2019 m. sausio 21 d. kviečia į nemokamus mokymus, skirtus jaunimo darbuotojams, kitiems su jaunimu dirbantiems specialistams, jaunimo/su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams, kt. jaunimo srityje dirbantiems specialistams – „Kaip įrodyti, kad darbas su jaunimu – prioritetinė sritis?“. Mokymai nemokami; juos ves lektorius Rasmuss Geks (Latvija), anglų kalba.

Planuojant darbą su jaunimu, darbo su jaunimu ir jaunimo politikos veiksmų planą, užtikrinant tinkamą dėmesį jaunimo klausimams, aktualiems jaunimo gerovės iššūkiams, svarbu gebėti tinkamai parinkti ir pateikti svarius argumentus, kodėl ši sritis turi būti laikoma prioritetinė, kodėl jai turi būti skirtas atitinkamas dėmesys. Taip pat, naudingas gebėjimas tinkamai analizuoti ir parinkti geriausius argumentus, panaudoti turimą informaciją, tyrimų ar kitus duomenis argumentams pagrįsti, gebėti kurti ir palaikyti sėkmingą komunikaciją su sprendimų priėmėjais.

Mokymų metu mokysimės būtent to – kaip tinkamai įrodyti ir pagrįsti, kad darbas su jaunimu ir jaunimo gerovės klausimai yra prioritetinė sritis, kaip argumentuoti šios srities svarbą. Mokymų trukmė – 6 val.

Darbotvarkę ir visą informaciją rasite ČIA!

Mokymai organizuojami Erasmus+ programos Veiklaus jaunimo strateginės partnerystės projekto Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics; projekto Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) rėmuose. Projektas įgyvendintas per 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. laikotarpį. Projektą vykdė Latvijos nevyriausybinė organizacija „Latvian Child Welfare Network” (Latvijos vaiko gerovės tinklas), partnerystėje su nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos „Žiburio” labdaros ir paramos fondu ir Estijos „Estonian Union for Child Welfare” (Estijos sąjunga vaiko gerovei) bei Estijos įmone „Web Multishop Company OÜ”.