Kviečiame jaunus žmones dalyvauti diskusijoje!

 

 

Šiuo metu Latvija, Lietuva ir Estija įgyvendina ERASMUS+ programos strateginės partnerystės projektą „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics). Šio projekto rėmuose planuojama parengti Baltijos šalių jaunimo gerovės stebėsenos sistemą, kuri leistų nuolat vertinti jaunų žmonių gyvenimo kokybę, kai patys jauni žmonės turi galimybę išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus.

Kviečiame jaunimą prisijungti prie diskusijos, kurios metu aptarsime jaunų žmonių nuomones, susijusias su jų gyvenimu ir jaunimo situacija šalyje. Yra kviečiami jauni žmonės 13-17 metų ir 18-25 metų. Diskusija užims apie 1-1,5 val.; ją planuojama įrašyti (tik audio įrašas). Diskusiją planuojama organizuoti Vilniuje, tarp balandžio 9-13 d. (data ir vieta bus patikslintos, surinkus dalyvių grupę). Norinčius dalyvauti prašome atsiųsti savo vardą ir amžių el. p. info [at] ziburio-fondas [dot] lt

Apie projektą
Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Jaunų žmonių gyvenimo kokybė Baltijos šalyse“ ((Re)searching for quality of life of young people in Baltics) tikslas yra skatinti ir palengvinti įrodymais grįstos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu praktikos kūrimą Baltijos šalyse plėtojant jaunimo gerovės stebėsenos sistemą ir skatinant reguliariai naudotis jos rezultatais jaunimo politikoje ir darbe su jaunimu nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Projektą įgyvendina Latvijos vaiko gerovės tinklas (The Latvian Child Welfare Network) (Latvija), partnerystėje su „Žiburio” labdaros ir paramos fondu (Lietuva), Estijos vaiko gerovės draugija (Estonian Union for Child Welfare) (Estija), Excolo Latvia Ltd (Latvija) ir Multishop Company OÜ (Estija).

Šios pagrindinės trys veiklos yra numatytos projekte, siekiant projekto tikslo:
1. Baltijos šalių jaunimo gerovės stebėsenos sistemos sukūrimas – atrinkti rodikliai ir subjektyvus jaunų žmonių savęs vertinimas, siekiant išsamiai įvertinti jaunimo gyvenimo kokybę, taip pat ir skirtumus tarp Baltijos valstybių.
2. Internetinio išteklių centro (interneto portalo) sukūrimas, kuris skirtas duomenims, informacijai ir komunikacijai tiems, kas yra įsitraukęs į darbą su jaunimu ar jaunimo politikos kūrimą – Baltijos jaunimo darbo „Pit-Stop“.
3. Baltijos šalių jaunimo tyrėjų ekspertų grupės sukūrimas (internetiniame išteklių centre).

Daugiau informacijos:
El. p. info [at] ziburio-fondas [dot] lt, kristina [at] ziburio-fondas [dot] lt
Tel. +370 610 43 648

 

One thought on “Kviečiame jaunus žmones dalyvauti diskusijoje!

Comments are closed.