Paslaugos globėjams ir įtėviams

Vilniaus m. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriussl_3

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose buvo teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais. Paslaugų kviečiame kreiptis ir 2018 metais!
Skirta parama:
2016 m. – 74.610 Eur
〉 2017 m. – 67.300 EUR
Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios leistų paslaugų gavėjams išplėtoti jų gebėjimus tinkamai rūpintis be tėvų globos likusiais vaikais, gerintų jų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos individualius poreikius.

Nuo 2016 m. kovo mėn. Žiburio Fondas teikia paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams ir kitiems šeimos nariams, o taip pat svarstantiems globos ar įvaikinimo galimybę, su finansine Vilniaus m. savivaldybės parama. 2016 m. įvairiapusė pagalba suteikta 145 asmenims – didžioji dalis jų gavo ilgalaikę pagalbą ir paslaugas (ne trumpiau nei 6 mėn.).

2017 m. Vilniaus miestas tęsė investicijas į pagalbą globėjams ir įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams, o taip pat besidomintiems globa ir įvaikinimu. Projekto rėmuose Žiburio Fondas teikia šias paslaugas globėjams, įtėviams ir vaikams:
〉 individualios psichologinės konsultacijos
〉 individualios socialinės konsultacijos
〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio iššūkius
〉 palaikymas, tarpininkavimo ir informavimo paslaugos
〉 savitarpio pagalbos grupės, tęstiniai GIMK mokymai
〉 nuolatinė globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška – tame tarpe, nemokamas asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba
〉 įvadiniai GIMK mokymai, privalomi asmenims, norintiems tapti globėjais ar įtėviais
〉 šeimų, norinčių priimti vaiką svečiuotis, vertinimas ir išvadų rengimas.

Paslaugos yra nemokamos ir prieinamos visiems globojantiems ar įvaikinusiems, ar svarstantiems tokią galimybę, be jokių apribojimų. Žiburio Fondas kviečia kreiptis ir bendrauti įvairiais rūpimais klausimais, ne tik tada, kai iškyla krizinė situacija ar sudėtingas atvejis. Paprašyti patarimo ar pagalbos yra drąsus ir vaikui bei globėjui ar įtėviui svarbus žingsnis, kuris dažnai padeda užkirsti kelią sudėtingoms problemoms. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vaikui tik atėjus į globėjų ar įtėvių šeimą – adaptacijos periodas yra susijęs su dideliu stresu vaikui. Jis ateina į naują, svetimą aplinką, jam kyla daug klausimų ir baimių, kurias dažnai sustiprina jau turima neigiama patirtis. Todėl specialistai tampa svarbus globėjų ir įtėvių partneris saugant vaikystę ir padedant vaikui augti, vystytis ir mokytis iš naujo pasitikėti jį supančiu pasauliu.

Paslaugų galite kreiptis el. p. info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel. +370 698 17 852.

Taip pat, kviečiame tapti globėjais ar įtėviais! Nuolat renkame naujas grupes GIMK mokymams – tai privalomi 30 val. mokymai visiems, planuojantiems įvaikinti vaiką ar tapti jo globėju. 2017 m. planuojame organizuoti ne mažiau 4-5 GIMK grupių. Mokymus vykdysime ir 2018 metais. Jei turėtumėte daugiau klausimų, kviečiame nemokamai konsultacijai – kreipkitės el. p. info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel. +370 610 43 648.


Sekite projekto veiklas ir rezultatus mūsų svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook!

Kaip mums sekėsi įgyvendinti projektą 2017 metais

2017 m. dėka tęstinio finansavimo, toliau teikėme trumpalaikę ir ilgalaikę pagalbą, paslaugas ir palaikymą globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams. 2017 m. iš viso suteikėme daugiau nei 700 konsultacijų ir padėjome 131 asmeniui – globėjams, įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams ir kitiems šeimos nariams, o taip pat asmenims, kurie svarsto galimybę tapti globėjais ar įvaikintojais. Nemaža dalis mūsų paslaugų gavėjų gauna ilgalaikę terapiją – 1-2 metus, kai būtinas ilgesnis darbas, norint padėti vaikui iki galo išgyventi traumines patirtis, sudėtingus jausmus. Su šeimomis ir vaikais tiesiogiai dirbo 3 psichologai ir 3 darbo su šeimomis koordinatoriai, iš kurių 5 taip pat yra atestuoti GIMK specialistai, galintys rengti naujus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius. Kaip ir praeitais metais, šeimoms ir vaikams suteiktos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, nuolatinis palaikymas, pagalba sprendžiant vaikų elgesio iššūkius, pavėžėjimo paslauga, kita pagalba, padedant globėjams ir įtėviams tinkamai rūpintis vaikų poreikiais, sustiprėti patiems, rasti atsakymus į kylančius klausimus ar sėkmingai spręsti krizines situacijas. Prie projekto vykdymo prisijungė didesnis skaičius savanorių – tęstas bendradarbiavimas su organizacija „Ne imti, bet duoti“, kurios pagalba globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimose augantiems vaikams rasti nemokami korepetitoriai, padedantys vaikams su mokslais. Kiti savanoriai padėjo pritraukti papildomą materialinę pagalbą sunkiau besiverčiančioms šeimoms, gauti nemokamų bilietų į kiną vaikams.

Paruošėme naujus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, kurie galės į savo šeimą priimti vaikus, likusius be tėvų globos – 2017 m. Vilniaus mieste organizavome 3 GIMK mokymų grupes. Viso, Vilniaus mieste paruošėme 23 naujus globėjus (rūpintojus) ir 20 įvaikintojų. 2017 m. lapkritį pradėjome 4 GIMK mokymų grupę, kurią tęsiame 2018 m. – grupę lanko 9 asmenys, norintys tapti globėjais ir 2 asmenys, norintys tapti įvaikintojais.

Vykdėme savitarpio pagalbos grupes, tęstinius GIMK mokymus. Viso, organizavome 2 savitarpio pagalbos grupes, skirtas globėjams, kurių šeimose auga paaugliai. Tęstiniai GIMK mokymai buvo skirti 2 temoms: “Efektyvus bendravimas su vaikais ir paaugliais” ir “Vaiko savivertė: kodėl ji svarbi ir kaip ją didinti?”.

Kartu su kitomis Vilniaus mieste veikiančiomis globėjų tarnybomis viešinome globą ir įvaikinimą, teikėme informaciją šiais klausimais. Kviečiame ir Jus prisijungti prie puslapio Facebook socialiniame tinkle, skirtame globai ir įvaikinimui – čia rasite daug naudingos informacijos apie globą, įvaikinimą, svečiavimąsi. Informacija taip pat yra prieinama specialiai globai ir įvaikinimui sukurtoje interneto svetainėje http://globaivaikinimas.lt, kurioje taip pat rasite visų 4 Vilniaus mieste veikiančių globėjų tarnybų kontaktinius duomenis.

Globą ir įvaikinimą stengėmės viešinti ir kitais būdais – žemiau galite susipažinti su kai kuria medžiaga:

 • 2017 m. lapkričio 17 d. skaitėme pranešimą “Ar vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje yra prioritetas Lietuvoje: vyraujančios nuostatos apie vaikus, netekusius tėvų globos”, konferencijoje “Vaikų globos šeimynų kūrimasis ir plėtra: teorinės ir praktinės perspektyvos”. Konferencijos įrašą rasite ČIA .
 • Parengtas trumpas video reportažas, transliuotas per LRyto televiziją – video pasakojome apie globą ir įvaikinimą, GIMK mokymus, apie globėjams, įtėviams, besidomintiems globa ir įvaikinimu asmenims prieinamas konsultacijas ir kitas paslaugas. Su video galite susipažinti ČIA.
 • Dalyvauta laidoje “Kas ir kaip auklėja mūsų vaikus”, Žinių radijuje. Laidos metu kalbėta apie Lietuvoje vykdomą deinstitucionalizaciją, apie tai, ką reikėtų daryti, kad sėkmingai pereiti nuo institucinės globos prie paslaugų ir globos šeimoje ir bendruomenėje. Kalbėta ir apie globėjų bei įtėvių palaikymą, skatinimą, socialinių globėjų rengimą. Laidos įrašą rasite ČIA.
 • Prisijungėme prie LR Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Mykolo Romerio universiteto organizuotos diskusijos “Ar tapti globėju vis dar iššūkis?”. Diskusijos metu išsakytas mintis, pasiūlymus ir pastebėjimus – taip pat ir mūsų organizacijos – rasite renginio vaizdo įraše ČIA.
 • Džiaugiamės galėję prisijungti prie renginio “Laisvės piknikas. Idėjų festivalis” – jo metu dalinome leidinius apie globą ir įvaikinimą, atsakėme į klausimus, susijusius su globa, įvaikinimu ir kitomis pagalbos vaikams galimybėmis.
 • Kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra dalyvavome renginyje globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms “Šeimų piknikas”. Renginio metu su šeimomis ir vaikais bendravo J.E. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri padėkojo šeimoms, priėmusiems į savo namus be tėvų globos likusius vaikus; taip pat vyko skaniausio šeimos pyrago konkursas, kitos pramogos.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Kaip mums sekėsi įgyvendinti projektą 2016 metais

2016 m. suteikėme trumpalaikę ir ilgalaikę pagalbą, paslaugas ir palaikymą 145 asmenims – globėjams, įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams ir kitiems šeimos nariams, o taip pat asmenims, kurie svarsto galimybę tapti globėjais ar įvaikintojais. Paslaugas, pagalbą ir palaikymą jiems teikė 3 psichologai ir 3 darbo su šeimomis koordinatoriai (socialiniai darbuotojai). Šeimoms ir vaikams suteiktos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, nuolatinis palaikymas, pagalba sprendžiant klausimus, kilusius vaikų auklėjimo, ugdymo procese, pavėžėjimo paslaugos, kita pagalba, padedant globėjams ir įtėviams tinkamai rūpintis vaikų poreikiais, o vaikams – pasveikti nuo sunkių išgyvenimų ir džiaugtis nauja šeima. Paslaugos teiktos ir po įprastų darbo valandų, kad būtina pagalba pasiektų šeimas ir vaikus jiems reikiamu momentu. Dėka finansinės Vilniaus m. savivaldybės paramos galėjome apmokėti sunkiau gyvenančių šeimų 4 vaikų vasaros stovyklas ir 6 vaikų būrelius. Bendradarbiaujant su projektu „Ne imti, bet duoti“, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimose augantiems vaikams, kuriems tokios pagalbos reikia, rasti nemokami korepetitoriai, dalis kurių tapo ir vyresniais vaikų draugais. Džiaugiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos globėjams ir įtėviams buvo naudingos – suteiktų paslaugų vertinimas parodė, kad 100 proc. apklausos dalyvių, kurie gavo paslaugas Žiburio Fonde, jas gauti norėtų ir toliau, o suteikta pagalba atitiko arba viršijo jų lūkesčius. Su paslaugų vertinimo rezultatais galite susipažinti ČIA.

Paruošėme ir naujus globėjus bei įtėvius, kurie galės į savo šeimą priimti vaikus, ieškančius naujų namų – iš viso, Vilniaus mieste organizavome 2 GIMK mokymų grupes, kurių metu paruošėme 28 naujus globėjus ir įtėvius.

Rugsėjo-gruodžio mėn. Žiburio Fondo specialistai taip pat organizavo 2 savipagalbos grupes – vieną globėjams ir įtėviams auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus ir vieną – paauglius. Grupės užsiėmimuose, kuriuos vedė Žiburio Fondo psichologai ir darbo su šeimomis koordinatoriai dalyvavo 14 asmenų. Dalyviams, kurie turi mažus vaikus ir neturėjo galimybės palikti jų vienų namuose, suteiktos nemokamos vaikų priežiūros paslaugos.

Stengiamės motyvuoti ir daugiau visuomenės narių prisijungti prie pagalbos vaikams – tapti globėjais, įtėviais, o galbūt pirmiausia pabandyti paimti vaiką pasisvečiuoti. Tad birželio mėn. organizavome viešąjį renginį, skirtą tiek padėkoti esamiems globėjams ir įtėviams, tiek suteikti visuomenei daugiau informacijos apie globą ir įvaikinimą. Sveikinimo žodį dalyviams tarė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, o pramogas renginio metu padėjo organizuoti teatras “Lėlė”, A. Noviko muzikos mokykla, modernaus baleto studija „Exercice“, Vilniaus tradicinio karate do klubas „Puma“. Piešinius nupiešusiems vaikams meras įteikė dovanas – knygas. Žiburio Fondo ir Vilniaus m. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai teikė informaciją susidomėjusiems globa ir įvaikinimu.

13497891_1056389297786796_510009210297320911_o 13497918_1056389567786769_2799619122795434581_o 13503007_1056389864453406_2188150444808087443_o

O gruodžio 14 d. globėjus, įtėvius ir jų šeimose augančius vaikus pakvietėme į Kalėdų šventę! Jos metu visi turėjo galimybę papuošti savo šventinį meduolį, dalyvauti smagiame Mokslininkų šou ir kartu atlikti įvairius bandymus, žaisti žaidimus su gražiąja Elfe ir tiesiog smagiai leisti laiką kartu. Keletas smagių akimirkų nuotraukose:

img_0860rsz_img_0902

rsz_img_0685

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų iš renginių galite rasti mūsų Facebook puslapyje!

Taip pat, išleidome įvairią informacinę medžiagą, kurioje galite rasti atsakymus į visus svarbiausius klausimus apie globą, įvaikinimą ir svečiavimąsi! Visą medžiagą galite atsisiųsti nemokamai žemiau, paspaudę ant paryškinto žodžio:

 • lankstinukas apie globėjams ir įtėviams Vilniaus mieste prieinamą finansinę paramą ir paslaugas
 • leidinys apie globą, įvaikinimą ir kitus būdus padėti vaikams
 • leidinys esamiems globėjams ir įtėviams

O jei skaityti pavargo akys, kviečiame susipažinti su mūsų parengta video medžiaga apie globą ir įvaikinimą! Galite pažiūrėti arba trumpą informacinį video, pasakojantį apie tai, kaip tapti globėjais ar įtėviais, arba visą seriją trumpų video pranešimų globos ir įvaikinimo klausimais. Visus minėtus video rasite mūsų Youtube paskyroje. Taip pat, galite pasiklausyti radijo laidų su mūsų komentarais apie GIMK mokymus, pagalbą globėjams:

 • Žinių radijas, laida „Ekspertai pataria“ (apie GIMK mokymus busimiems globėjams ir įtėviams)
 • Žinių radijas, laida „Atviras pokalbis“ (apie globos sistemos pertvarką, pagalbą ir paslaugas globėjams)
 • LRT radijas, laida „Ryto garsai“ (nuo 1:41:00)
 • LNK laida “Už vaikystę” (apie globą).

Informacija apie mūsų teikiamas paslaugas ir pagalbą globėjams ir įtėviams atsirado ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentės kuruojamos kampanijos “Už saugią Lietuvą” puslapyje.