Kokios yra mūsų paslaugų teikimo sąlygos?

Siekiame, kad mūsų paslaugos būtų:

·    Konfidencialios – užtikriname, kad informacija apie globojamus vaikus, kuriems teikiame paslaugas bei jų globėjų šeimas būtų apsaugota nuo viešumo, ir įsipareigojame, kad ji nebus niekur platinama ir naudojama. Gerbiame vaikų ir jų globėjų privatumą, todėl informacija yra griežtai saugoma ir neviešinama jokiais tikslais ar būdais, išskyrus atvejus, apie kuriuos būtina pranešti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tais atvejais, kai informaciją turime perduoti kitoms institucijoms ar organizacijoms (pvz., planuojant papildomas paslaugas), iš pradžių informuojame vaiko globėjų šeimą.

·    Atitinkančios globojamų vaikų ir jų šeimų individualius poreikius paslaugų teikimą planuojame visi kartu, išklausydami vaiko ir jo šeimos idėjas ir poreikius.

·    Paremtos abipuse pagarba – kiekvienas asmuo mums yra lygiaverčiai vertingas ir svarbus.

·    Užtikrinančios geriausius vaikų interesus – priimdami bet kokį sprendimą, pirmiausia klausiame – kokį poveikį šis sprendimas turės vaikui ir jo gyvenimui? Kiekvienas sprendimas turi užtikrinti vaiko saugumą ir atitikti raidos poreikius.

·    Vaikų dalyvavimas – vaikai yra aktyvūs paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo dalyviai. Vaiko nuomonė yra išklausoma ir į ją atsižvelgiama darbo su vaiku ir jo šeima procese.

 

Kiekvienai šeimai paskiriamas konkretus kontaktinis asmuo – šeimos koordinatorius. Su šeima pasirašome sutartį, kurioje yra įvardijamos paslaugos, mūsų teisės ir įsipareigojimai, šeimos teisės ir įsipareigojimai, nurodomi konkretaus šeimos koordinatoriaus kontaktiniai duomenys. Su sutartimi šeima gali susipažinti iš anksto, užduoti visus rūpimus klausimus savo šeimos koordinatoriui.

Siekiame supratimo, kad reikšmingi pokyčiai įvyksta tada, kai dirbame visi kartu – ir mes, ir vaikas, ir globėjų šeima, ir vienodai nuoširdžiai įsipareigojame siekti numatytų tikslų.

Vaikui ir šeimai teikiamos paslaugos yra nemokamos.