Kokias paslaugas teikiame?

Globojamiems vaikams teikiame šias paslaugas:

·  Pagalba adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu.Padedame parengti vaiką globos procesui, palengvinti jo bendravimą su nauja šeima, kurios jis dar nepažįsta, tačiau kuri norėtų juo rūpintis. Kartu yra ruošiama ir pati šeima, kad vaiko priėmimas būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek šeimai. Taip pat teikiame pagalbą pirmosiomis vaiko dienomis naujoje šeimoje.

·  Pagalba ugdant socialinius įgūdžius. Individualių ir grupinių užsiėmimų metu ugdomi verbaliniai ir neverbaliniai socialiniai vaiko įgūdžiai: bendravimas, mokymas ir mokymasis, konfliktų sprendimas, aktyvus klausymas, motyvacija ir kt.

·  Individualios psichologo konsultacijos. Vaikui teikiamos individualios psichologinės konsultacijos globos organizavimo proceso metu ir po globos šeimoje nustatymo. Vaikui siekiame padėti užmegzti ir kurti tvirtus, saugius ryšius su nauja šeima ir naujais žmonėmis jo aplinkoje, suteikiame psichologinę paramą ir palaikymą susidūrus su iššūkiais įvairiose gyvenimo srityse.

·  Pagalba koreguojant nepriimtiną elgesį ir mokantis naujų, socialiniai priimtinų elgesio modelių. Nuolat dirbame su vaiku, augančiu globėjų šeimoje, padedame jam išmokti naujų elgesio modelių, išsiaiškinti nepriimtino elgesio priežastis ir atsisakyti jo, išmokstant socialiai priimtino elgesio.

·  Krizinių atvejų sprendimas ir kitokia pagalba, kurios reikia vaikui.

 

Vaikystė ir paauglystė yra ypatingas gyvenimo periodas, kai jauna asmenybė yra ypatingai pažeidžiama ir priklausoma nuo suaugusiųjų. Kiekvienam vaikui reikia meilės, globos ir sustiprintos apsaugos, kad vaikystė būtų laiminga, saugi ir vaikai užaugtų geriausiais suaugusiais, kokiais tik gali būti. Mes pripažįstame ir suprantame, kad globėjams yra reikalinga tinkama parama, paslaugos ir palaikymas, kuris leistų jiems tinkamai susidoroti su globojamo vaiko – dažnai nuskriausto, su skaudžia gyvenimo patirtimi, išgyvenančio sunkius jausmus – auklėjimo ir ugdymo iššūkiais. Todėl dirbdami su globojamu vaiku, dirbame ir su jį globojančia šeima – teikiame:

·    Psichologinę pagalbą, individualias psichologines konsultacijas – nemokami susitikimai su psichologu, visos šeimos arba atskirų jos narių konsultavimas.

·    Socialines konsultacijas – nemokamos socialinio darbuotojo konsultacijos aktualiais socialiniais klausimais, pagalba randant papildomas paslaugas, tarpininkaujant bendravime su kitais specialistais ar institucijomis.

·    Mokymus, grupinius užsiėmimus – pagal galimybes, organizuojame mokymus globojamų vaikų šeimoms, joms aktualiomis temomis (esame atviri pasiūlymams, kokiomis temomis mokymai būtų įdomūs), grupinius užsiėmimus.

·    Atstovavimo paslaugas – tais atvejais, kai šeimai to reikia, padedame jai bendrauti su kitomis institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, atstovaujame šeimoms interesams, padedame spręsti iškilusias situacijas.

·    Reikalingos informacijos ir palaikymo suteikimą.

·    Kitokią pagalbą – visais atvejais kviečiame pasidalinti su mumis mintimis apie tai, kokios paslaugos ir parama būtų reikalinga ir naudinga. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Fondas nesiorientuoja į materialinės ir finansinės pagalbos teikimą. 

Visos paslaugos yra nemokamos.