Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

  

Laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis.
Projekto finansavimas:
372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur).
Rėmėjas:
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras.
Projekto tikslas – paskatinti palaikymo ir paslaugų plėtrą vaikams ir jauniems žmonėms pasižymintiems elgesio iššūkiais, orientuojantis į pagalbą, kai jaunuoliai palieka socializacijos centrą ir grįžta į savo gyvenamąją aplinką.

 

Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai:
2013 m. Valstybės kontrolės atliktas tyrimas parodė, kad iki šiol trūksta paslaugų, programų ar kitokių palaikymo priemonių, kurie padėtų išlaikyti ir stiprinti priimtiną vaiko elgesį, jo socialinius įgūdžius pasibaigus vaiko gyvenimo laikotarpiui socializacijos centre; trūksta informacijos, kiek šių vaikų nusikalsta pakartotinai; vaikams teikiama pagalba ir paslaugos yra nepakankamai individualizuojamos. Panašūs rezultatai gauti ir Žiburio Fondo 2015 m. atlikto tyrimo metu – tyrime dalyvavę savivaldybių atstovai nurodė, kad trūksta paslaugų vaikams ir jų šeimų nariams vaikui grįžus iš socializacijos centro, nėra dirbama su vaiko artimąja aplinka (mokykla, bendruomene), todėl vaikams dažnai sudėtinga išlaikyti naujai išmoktus elgesio modelius, jie grįžta prie seno gyvenimo būdo. Projektu buvo siekiama paskatinti daugiau dėmesio skirti būtent šiai problemai.

Projekto metu:
〉 organizuotas pažintinis vizitas į Švedijos Karalystę, kurio metu buvo susipažinta su šios šalies gerąja patirtimi teikiant pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, pasižymintiems sudėtingu, delinkventiniu elgesiu. Iš viso, vizite dalyvavo 9 asmenys;
〉 parengta metodinė medžiaga – pagalbos, palaikymo ir paslaugų modelis vaikams ir jauniems žmonėms, išeinantiems iš institucijų (socializacijos centrų);
〉 teiktos paslaugos 5 jaunuoliams iš socializacijos centrų (paslaugų ir pagalbos jiems teikimas, darbas su jų artimąja aplinka, kt.);
〉 organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo elgesio vaikais. Iš viso, mokymuose dalyvavo 17 specialistų;
〉 organizuotas baigiamasis renginys, skirtas pristatyti tiek projekto gerąją patirtį, tiek darbo su sudėtingo elgesio jaunuoliais metodus, kitų šalių patirtis. Renginio metu pranešimus skaitė lektoriai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Švedijos bei Estijos. Iš viso, renginyje dalyvavo 60 dalyvių;
〉 vykdytos advokacinės veiklos, siekiant įtakoti sprendimus dėl paslaugų ir pagalbos prieinamumo vaikams ir jauniems žmonėms su elgesio iššūkiais užtikrinimo.