Ieškome naujų budinčių globotojų šeimų

Žiburio Fondas ieško naujų asmenų ir šeimų, galinčių ir norinčių tapti budinčiais globotojais. Kas jie? Tai asmenys, kurie savo namuose laikinai rūpinasi vaiku, kuris buvo paimtas iš savo tėvų šeimos. Budintis globotojas užtikrina vaiko fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

  • Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą paslaugų teikimo sutartį.
  • Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą.
  • Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus.
  • Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa arba jis bus įvaikintas.
  • Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budintis globotojas už savo veiklą gauna atlygį. Jo pastovus dydis prilygsta MMA, o kintamoji dalis apskaičiuojama remiantis prižiūrimų vaikų skaičiumi ir amžiumi. Daugiau informacijos rasite www.globaivaikinimas.lt 

Daugiau informacijos apie budinčių globotojų veiklą jums gali suteikti Justina. Jai paskambinkite telefonu +37060843036 arba parašykite justina [at] ziburio-fondas [dot] lt