Globos sistemos pertvarka – tai ne tik globos namų uždarymas

2016 m. birželio 22 d. Žiburio Fondas, kartu su partneriais NVO vaikams konfederacija bei Visuomenės vystymosi ir raidos institutu organizavo konferenciją, skirtą aptarti Lietuvoje vykdomą vaikų globos sistemos pertvarką. Konferencijoje pranešimus skaitė tiek Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovai, tiek užsienio ekspertai, atvykę iš Estijos, Bulgarijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos. Sveikinimo žodį konferencijoje tarė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Ministrė minėjo, kad visi turime bendrą tikslą – atrasti geriausius sprendimus, kurie padėtų vaikams augti saugiems ir laimingiems.

Nors viešoje erdvėje vaikų globos pertvarka aptariama plačiai, tačiau daugiausia yra akcentuojama tai, kad sėkminga pertvarka – tai uždaryti globos namai. Tačiau tokia nuostata yra klaidinga. Pertvarka skatina valstybes daugiau investuoti į pagalbą ir paramą visoms šeimoms su vaikais – ir kurti veiksmingą vaiko ir šeimos gerovės sistemą, gebančią laiku, lanksčiai ir efektyviai reaguoti į šeimoje atsirandančius pagalbos, paramos ar paslaugų poreikius, ir suteikti atitinkamą pagalbą, paramą ar paslaugas bet kuriai šeimai ir joje augantiems vaikams, tokiu būdu užtikrinant sąlygas vaikui augti savo šeimoje. Apie naujų paslaugų kūrimą ir pagalbos vaikams prieinamumo didinimą konferencijos metu kalbėjo profesorius iš Didžiosios Britanijos, Andy Bilson, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo atstovė Teresa Aidukienė. Ekspertė iš Bulgarijos – Dilyana Slavkova – pasidalino šios šalies patirtimi pertvarkos srityje.

Konferencijos metu kalbėta ir apie tai, kaip užtikrinti kokybišką vaiko globą šeimai artimoje aplinkoje, tiems vaikams, kurie negali augti savo biologinėse šeimose. Pertvarkos procese dauguma savivaldybių didina išmokas globėjams, taip norėdami pritraukti daugiau žmonių pasiimti į savo namus vaikus, kuriems gresia gyvenimas globos institucijose. Tačiau be finansinės paramos globėjams ir įvaikintojams yra svarbi ir specialistų pagalba. „Vaikai į globėjų ir įvaikintojų šeimas atsineša labai daug skaudžių patirčių, sudėtingų išgyvenimų, praradimo jausmą, todėl natūralu, kad visi sunkūs jausmai pasireiškia sudėtingu, nepriimtinu vaiko elgesiu. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vaikui tik atėjus į globėjų šeimą – adaptacijos periodas yra susijęs su dideliu stresu vaikui. Jis ateina į naują, svetimą aplinką, jam kyla daug klausimų ir baimių, kurias dažnai sustiprina jau turima neigiama patirtis. Žiburio Fondas teikia tokias nemokamas paslaugas Vilniaus miesto globėjams ir įtėviams – taip pat ir po darbo valandų, jei reikia, ir savaitgalio dienomis Siekiame, kad mūsų specialistai taptų į savo namus priėmusių asmenų partneriais saugant vaikystę ir padedant globojamam vaikui augti, vystytis ir mokytis iš naujo pasitikėti jį supančiu pasauliu“ – pasakoja Žiburio Fondo generalinė direktorė Kristina Stepanova.

Konferencijos metu apie pagalbą ir paramą globėjams kalbėjo Estijos atstovė Aire Nurm iš Nevyriausybinio globos ir įvaikinimo centro „Oma Pere“ bei Kjell Hauge, Norvegijos nevyriausybinės organizacijos Fyrlykta (Lighthouse Foundation Norway), dirbančios su globėjais, pedagoginės dalies direktorius.


Konferencijos metu skaityti pranešimai (atsisiųskite paspaudę ant pranešimo pavadinimo):

Foster Care – Kjell Hauge (Fyrlykta, Norvegija)

Foster Care & Adoption in Estonia – Aire Nurm (Oma Pere, Estija)

Deinstitutionalization in Bulgaria – Dilyana Slavkova (The National Network for Children, Bulgarija)

Supporting children through supporting parents – prof. Andy Bilson (Didžioji Britanija)

Institucija vaikams, turintiems elgesio ir emocijų problemų – LR Švietimo ir mokslo ministerija

Taip pat kviečiame pasiklausyti LRT Radijo laidos “Ryto garsai” įrašo, kuriame mūsų vadovė Kristina Stepanova kalba apie globą šeimoje (klausykitės nuo 1:41:00). Įrašą rasite ČIA.


Keletas akimirkų iš konferencijos

Konferencijos užsienio ekspertai
Konferencijos užsienio ekspertai
rsz_lithuanian_social_minister_a_pabedinskiene
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Algimanta Pabedinskienė
rsz_uzsienio_ekspertai_3
Užsienio ekspertai
rsz_lr_svietimo_ministerija_teresa_aidukiene
Teresa Aidukienė, LR Švietimo ir mokslo ministerija
rsz_lr_socialines_apsaugos_ministerija_ruta_pabedinskiene_2
Rūta Pabedinskienė, LR SADM
rsz_kjell_hauge_norvegija_1
Kjell Hauge, Fyrlyka (Norvegija)
Kjell Hauge - Fyrlykta Pedagoginės dalies direktorius
Kjell Hauge, Fyrlykta Pedagoginės dalies direktorius ir Žiburio Fondo generalinė direktorė Kristina Stepanova
Aire Nurm, Nevyriausybinis globos centras "Oma Pere" (Estija)
Aire Nurm, Nevyriausybinis globos centras “Oma Pere” (Estija)
Prof. Andy Bilson (Didžioji Britanija)
Prof. Andy Bilson (Didžioji Britanija)