GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

GIMK   LR SADM 2

Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur.
Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. projektas pratęstas – projekto veiklos įgyvendinamos 2017 m. balandžio – 2017 m. gruodžio mėn.

Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis. Tęstinis finansavimas projekto veikloms skirtas ir 2017 m. Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką vaikų, likusių be tėvų globos, globą šeimai artimoje aplinkoje, teikiant globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.

Projekto rėmuose teikiamos šios paslaugos:
– GIMK mokymai, privalomi visiems, norintiems tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. GIMK mokymai apima 10 užsiėmimų po 3 val., kurie vykdomi po darbo valandų, siekiant sudaryti galimybę sėkmingai derinti darbo įsipareigojimus ir mokymus. Po mokymų seka keli individualūs susitikimai su GIMK mokytojais, kurie leidžia geriau pažinti asmenį, norintį globoti ar įvaikinti vaiką. 2016 m. parengėme 12 asmenų, norinčių tapti įtėviais ir 20 asmenų, norinčių tapti globėjais.

Jei norėtumėte prisijungti prie GIMK mokymų 2017 metais, kviečiame kreiptis el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel.+370 698 17 852. 2017 m. planuojame pradėti vykdyti naują GIMK grupę birželio mėn. pabaigoje. Kitos grupės planuojamos rugsėjo ir spalio mėn. Jei turite papildomų klausimų ar norėtumėte gauti nemokamas konsultacijas iki mokymų pradžios – taip pat galite kreiptis į mus!

– Paslaugos esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – nemokamos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, palaikymas ir palydėjimas pagal poreikį, pagalba sprendžiant vaiko elgesio iššūkius. Paslaugų galite kreiptis el. paštu info [at] ziburio-fondas [dot] lt arba tel. +370 698 17 852. Šių paslaugų teikimas tęsiamas ir 2017 metais.

– Taip pat, organizuojamos nemokamos savipagalbos grupės. Prie vienos iš grupių galite prisijungti jau nuo 2017 m. kovo 20 d. Ši grupė skirta globėjams ir įtėviams, kurie augina paauglius. Daugiau informacijos apie grupę rasite ČIA.

– 2016 m. parengėme informacinę medžiagą apie globą ir įvaikinimą. Parengtas ir kartu su nemokamu laikraščiu “Mieste” bei “Respublikos” leidinių grupėje (“Laisvalaikis”, “Vakaro žinios”) išplatintas informacinis lankstinukas. Iš viso, išplatinta 18 000 vnt. lankstinukų. Lankstinuke pateikiama informacija apie tai, kokią finansinę ir nefinansinę pagalbą gauna globėjai, įtėviai ir jų šeimose augantys vaikai Vilniaus mieste, ir kokias paslaugas teikia Žiburio Fondas. Su lankstinuko tekstu galite susipažinti, paspaudę ant jo pavadinimo žemiau.

capture
Kokią pagalbą gauna globėjai
ir įtėviai Vilniaus mieste?

Projekto metu parengtas video klipas, trumpai pasakojantis apie tai, ką reikia padaryti, kad tapti globėjais ar įtėviais, ir kokią pagalbą galima gauti šiame procese. Su video klipu galite susipažinti, paspaudę ant nuotraukos žemiau.

capture

Projekto pagalba siekiama didinti vaiko globos šeimoje kokybę, užtikrinti nuoseklų, lengvai ir laiku prieinamą palaikymą ir pagalbą kiekvienam asmeniui, suteikusiam be tėvų globos likusiam vaikui naują šeimą ir namų jaukumą, bei patiems vaikams ir kitiems šeimos nariams. Dėka valstybės paramos įmanomas palaikymas ir patiems specialistams, teikiantiems paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams bei jų globėjams ir įtėviams. 2017 m. Žiburio Fondo specialistai projekto rėmuose gaus nuolatines grupines supervizijas, kurios leidžia aptarti ir ieškoti sprendimus sudėtingiems atvejams, stiprinti pačius specialistus, išvengti “perdegimo” sindromo.