Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje. Skirta parama: 9.384 EUR (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR). Projekto trukmė: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė. Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos. Projekto partneriai – Latvian Child Welfare Network (Latvija) ir Child Advocacy Chamber (Estija). Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos pradėjo vykdyti projektą “Vaikų gerovė Baltijos šalyse”. Projektu siekiama sudaryti sąlygas…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur. Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. projektas pratęstas – projekto veiklos bus įgyvendinamos 2017 m. balandžio – 2017 m. gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose bus teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais.  Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios leistų paslaugų gavėjams išplėtoti jų gebėjimus…