Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Skirta parama: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru pradėjo vykdyti projektą, skirtą plėtoti paslaugas…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur. Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. projektas pratęstas – projekto veiklos įgyvendinamos 2017 m. balandžio – 2017 m. gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose bus teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais.  Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios leistų paslaugų gavėjams išplėtoti jų gebėjimus…