Auk, žaisk ir kurk

Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 50 000 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 24 026 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Projekto vykdytojas: asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Žiburio Fondas kartu su asociacija “NVO vaikams konfederacija” pradeda įgyvendinti projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui,…

Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijos šalyse

Rėmėjas: Europos Sąjungos Erasmus+ programa Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 144 244 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 27 388 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. vasario mėn. 28 d. Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija)  Jaunų žmonių gerovė yra vienas iš aktualiausių klausimų kiekvienai…

Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Skirta parama: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru pradėjo vykdyti projektą, skirtą plėtoti paslaugas…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur., 2018 m. – 9088 Eur Projekto trukmė: 2016 m. – rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. – balandžio-gruodžio mėn. 2018 m. – sausio-gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose buvo teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais. Paslaugų kviečiame kreiptis ir 2018 metais! Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios…