Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijos šalyse

Rėmėjas: Europos Sąjungos Erasmus+ programa Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 144 244 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 27 388 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. vasario mėn. 28 d. Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija)  Jaunų žmonių gerovė yra vienas iš aktualiausių klausimų kiekvienai…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur., 2018 m. – 9088 Eur Projekto trukmė: 2016 m. – rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. – balandžio-gruodžio mėn. 2018 m. – sausio-gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose buvo teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais. Paslaugų kviečiame kreiptis ir 2018 metais! Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios…