Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams: 〉 individualios psichologinės konsultacijos 〉 socialinės konsultacijos 〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas 〉 tarpininkavimas 〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas 〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu 〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius. Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius.…