Žiburio Fondas yra Vilniaus miesto globos centras

Žiburio Fondas nuo 2019 m. sausio mėnesio paslaugas globėjų/įtėvių šeimoms teikia veikdamas kaip vienas iš 5 Vilniaus mieste veikiančių globos centrų. Ką tai reiškia? – Kiekvieno vaiko globą Vilniaus miesto savivaldybė paskiria koordinuoti konkrečiam globos centrui; – Globos centre kiekvieno vaiko globa paskiriama koordinuoti konkrečiam globos koordinatoriui (socialiniam darbuotojui); – Globos koordinatorius palaiko nuolatinį kontaktą su globėjų šeima, domisi vaiko globa, o susidūrus su sunkumais vertina, kokia pagalba šeimai būtų…

Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams: 〉 individualios psichologinės konsultacijos 〉 socialinės konsultacijos 〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas 〉 tarpininkavimas 〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas 〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu 〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius. Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius.…