Auk, žaisk ir kurk

Laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Projekto finansavimas: 50 000 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 24 026 Eur). Rėmėjas: „Energijos tiekimas” UAB per „Lietuvos energijos” paramos fondą. Projekto vykdytojas: asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris. Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Pagrindiniai rezultatai: 〉 organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Iš viso, mokymuose dalyvavo 17…

Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Laikotarpis: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto finansavimas: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Projekto tikslas – paskatinti palaikymo ir paslaugų plėtrą vaikams ir jauniems žmonėms pasižymintiems elgesio iššūkiais, orientuojantis į pagalbą, kai jaunuoliai palieka socializacijos centrą ir grįžta į savo gyvenamąją aplinką.  …

Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

Laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė. Projekto finansavimas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje, skirta 9.384 EUR parama (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR). Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija). Projekto partneriai: Žiburio Fondas, Child Advocacy Chamber (Estija). Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos. Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: projektu siekta sudaryti sąlygas vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas,…

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. liepa. Projekto finansavimas: 〉 Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra). 〉 Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 29 430,37 Eur). Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.…

Šiaurės šalių patirtis kokybiškos vaiko globos ir vaiko apsaugos srityje

            Laikotarpis: 2015 m. birželis – 2016 m. gegužė. Projekto finansavimas: 〉 Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, skirta 50 000 Danijos kronų parama (apie 6 700 EUR) 〉 Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje, skirta 1 550 EUR parama. Ilgalaikis projekto tikslas – susipažinti ir perimti gerąsias Šiaurės šalių praktikas kokybiškos vaiko globos šeimos aplinkoje ir vaiko teisių apsaugos srityje. Projekto partneris – visuomeninė organizacija “Gelbėkit vaikus”. Įgyvendintos veiklos: Organizuoti 4 dienų mokymai apie…

Individualios pagalbos modelis vaikams iš uždarų institucijų

Laikotarpis: 2015 m. balandis – 2015 m. gruodis. Projekto finansavimas: World Childhood Foundation, skirta 8 000 EUR parama. Ilgalaikis projekto tikslas – skatinti globa šeimai artimoje aplinkoje paremtų paslaugų plėtrą labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, kurios orientuojasi į individualius vaiko poreikius, taip užkertant kelią vaikų patekimui į uždaro tipo institucijas. Pagrindiniai rezultatai: 〉 atliktas tyrimas socializacijos centruose. Tyrime dalyvavo patys vaikai, kuriems skirta vidutinės     priežiūros priemonė bei savivaldybių vaiko…