Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Skirta parama: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru pradėjo vykdyti projektą, skirtą plėtoti paslaugas…

Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

Laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė. Projekto finansavimas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje, skirta 9.384 EUR parama (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR). Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija). Projekto partneriai: Žiburio Fondas, Child Advocacy Chamber (Estija). Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos. Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: projektu siekta sudaryti sąlygas vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas,…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur. Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. projektas pratęstas – projekto veiklos įgyvendinamos 2017 m. balandžio – 2017 m. gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose bus teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais.  Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios leistų paslaugų gavėjams išplėtoti jų gebėjimus…

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. liepa. Projekto finansavimas: 〉 Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra). 〉 Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 29 430,37 Eur). Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.…

Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams: 〉 individualios psichologinės konsultacijos 〉 socialinės konsultacijos 〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas 〉 tarpininkavimas 〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas 〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu 〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius. Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius.…

Mūsų darbai

Šioje dalyje kviečiame susipažinti su mūsų specialistų parengta medžiaga – tyrimais, leidiniais, lankstinukais ir kita informacija. Visus leidinius galite parsisiųsti nemokamai – spustelėję ant dominančios medžiagos pavadinimo. Apie globą ir įvaikinimą       Tyrimai ir kita medžiaga                  

Šiaurės šalių patirtis kokybiškos vaiko globos ir vaiko apsaugos srityje

            Laikotarpis: 2015 m. birželis – 2016 m. gegužė. Projekto finansavimas: 〉 Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, skirta 50 000 Danijos kronų parama (apie 6 700 EUR) 〉 Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje, skirta 1 550 EUR parama. Ilgalaikis projekto tikslas – susipažinti ir perimti gerąsias Šiaurės šalių praktikas kokybiškos vaiko globos šeimos aplinkoje ir vaiko teisių apsaugos srityje. Projekto partneris – visuomeninė organizacija “Gelbėkit vaikus”. Įgyvendintos veiklos: Organizuoti 4 dienų mokymai apie…

Individualios pagalbos modelis vaikams iš uždarų institucijų

Laikotarpis: 2015 m. balandis – 2015 m. gruodis. Projekto finansavimas: World Childhood Foundation, skirta 8 000 EUR parama. Ilgalaikis projekto tikslas – skatinti globa šeimai artimoje aplinkoje paremtų paslaugų plėtrą labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams, kurios orientuojasi į individualius vaiko poreikius, taip užkertant kelią vaikų patekimui į uždaro tipo institucijas. Pagrindiniai rezultatai: 〉 atliktas tyrimas socializacijos centruose. Tyrime dalyvavo patys vaikai, kuriems skirta vidutinės     priežiūros priemonė bei savivaldybių vaiko…

Kokios yra mūsų paslaugų teikimo sąlygos?

Siekiame, kad mūsų paslaugos būtų: ·    Konfidencialios – užtikriname, kad informacija apie globojamus vaikus, kuriems teikiame paslaugas bei jų globėjų šeimas būtų apsaugota nuo viešumo, ir įsipareigojame, kad ji nebus niekur platinama ir naudojama. Gerbiame vaikų ir jų globėjų privatumą, todėl informacija yra griežtai saugoma ir neviešinama jokiais tikslais ar būdais, išskyrus atvejus, apie kuriuos būtina pranešti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tais atvejais, kai informaciją turime perduoti kitoms institucijoms ar…