Auk, žaisk ir kurk

Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 50 000 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 24 026 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Projekto vykdytojas: asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Žiburio Fondas kartu su asociacija “NVO vaikams konfederacija” pradeda įgyvendinti projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui,…

Jaunimo gyvenimo kokybė Baltijos šalyse

Rėmėjas: Europos Sąjungos Erasmus+ programa Skirta parama (bendras projekto biudžetas): 144 244 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 27 388 Eur) Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2019 m. vasario mėn. 28 d. Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija); projekto partneriai: Žiburio Fondas (Lietuva), Estonian Child Welfare Union (Estija), Web Multishop Company OÜ (Latvija), Excolo Latvia (Latvija)  Jaunų žmonių gerovė yra vienas iš aktualiausių klausimų kiekvienai…

Jaunuolių, paliekančių uždaro tipo institucijas, integracija: palydėjimo paslaugos

   Rėmėjas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Skirta parama: 372.000 Danijos kronų (apie 50.000 Eur). Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis. Projekto vykdytojas: Žiburio Fondas; projekto partneriai: labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Žiburio Fondas kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ bei Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru pradėjo vykdyti projektą, skirtą plėtoti paslaugas…

Vaikų gerovė Baltijos šalyse – ką apie tai mano patys vaikai?

Laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. gegužė. Projekto finansavimas: Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje, skirta 9.384 EUR parama (Žiburio Fondo dalis projekte – 2.400 EUR). Projekto vykdytojas: Latvian Child Welfare Network (Latvija). Projekto partneriai: Žiburio Fondas, Child Advocacy Chamber (Estija). Projekto tikslas – įvertinti vaikų gerovę Baltijos šalyse iš vaikų perspektyvos. Įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai: projektu siekta sudaryti sąlygas vaikams išsakyti nuomonę apie savo gyvenimo kokybę ir apie galimybes naudotis savo teisėmis skirtingose gyvenimo srityse (materialinė gerovė, švietimas,…

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių) mokymas ir konsultavimas

    Rėmėjas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skirta parama: 2016 m. – 8.000 Eur, 2017 m. – 8.000 Eur., 2018 m. – 9088 Eur Projekto trukmė: 2016 m. – rugsėjo-gruodžio mėn. 2017 m. – balandžio-gruodžio mėn. 2018 m. – sausio-gruodžio mėn. Nuo 2016 m. Žiburio Fondas vykdo projektą „Kokybiška vaiko globa šeimai artimoje aplinkoje: globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems”, finansuojamą valstybės lėšomis.…

Paslaugos globėjams ir įtėviams

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. gruodis. Projektas pratęstas ir 2017 m. – paslaugos projekto rėmuose buvo teikiamos 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėnesiais. Paslaugų kviečiame kreiptis ir 2018 metais! Skirta parama: 〉 2016 m. – 74.610 Eur 〉 2017 m. – 67.300 EUR Projekto tikslas – planuoti, organizuoti ir teikti tęstines globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, atrankos (mokymų), konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus mieste, kurios…

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Laikotarpis: 2015 m. rugpjūtis – 2016 m. liepa. Projekto finansavimas: 〉 Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra). 〉 Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 29 430,37 Eur). Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.…

Paslaugos vaikams, jų globėjams ar įtėviams

Nemokamos paslaugos esamiems globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams: 〉 individualios psichologinės konsultacijos 〉 socialinės konsultacijos 〉 pagalba sprendžiant vaiko elgesio problemas 〉 tarpininkavimas 〉 informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas 〉 pagalba vaiko adaptacijos šeimoje metu 〉 kitos paslaugos pagal galimybes ir šeimos bei vaiko poreikius. Visais atvejais pirmiausia yra išsiaiškinama šeimos situacija – kokios pagalbos ir paslaugų labiausiai reikia globėjams ar įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, atsižvelgiama į pačios šeimos lūkesčius.…

Mūsų darbai

Šioje dalyje kviečiame susipažinti su mūsų specialistų parengta medžiaga – tyrimais, leidiniais, lankstinukais ir kita informacija. Visus leidinius galite parsisiųsti nemokamai – spustelėję ant dominančios medžiagos pavadinimo. Apie globą ir įvaikinimą       Tyrimai ir kita medžiaga                

Šiaurės šalių patirtis kokybiškos vaiko globos ir vaiko apsaugos srityje

            Laikotarpis: 2015 m. birželis – 2016 m. gegužė. Projekto finansavimas: 〉 Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, skirta 50 000 Danijos kronų parama (apie 6 700 EUR) 〉 Norvegijos Karalystės ambasada Vilniuje, skirta 1 550 EUR parama. Ilgalaikis projekto tikslas – susipažinti ir perimti gerąsias Šiaurės šalių praktikas kokybiškos vaiko globos šeimos aplinkoje ir vaiko teisių apsaugos srityje. Projekto partneris – visuomeninė organizacija “Gelbėkit vaikus”. Įgyvendintos veiklos: Organizuoti 4 dienų mokymai apie…