Kas mes? Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai dėl vaikų ir su vaikais dirbanti nevyriausybinė, nepolitinė, nereliginė ir ne pelno siekianti organizacija, tarptautinio European Lighthouse Foundations Network tinklo (Interpharus EMHÜ) tikrasis narys. Tinklas jungia vaikams ir jaunimui dirbančius Lighthouse šeimos fondus skirtingose Europos šalyse. Pagrindinė mūsų veiklos sritis – pagalba vaikams, likusiems be tėvų globos, taip pat jų globėjams (rūpintojams) ar įtėviams. Mūsų vertybės Savo veikloje vadovaujamės Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Tai plačiausiai ratifikuotas žmogaus…