Auk, žaisk ir kurk

Laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2018 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto finansavimas: 50 000 Eur (Žiburio Fondo dalis projekte – 24 026 Eur).
Rėmėjas: „Energijos tiekimas” UAB per „Lietuvos energijos” paramos fondą.
Projekto vykdytojas: asociacija “NVO vaikams konfederacija”. Žiburio Fondas projekte dalyvauja kaip partneris.
Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo.

Pagrindiniai rezultatai:
organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Iš viso, mokymuose dalyvavo 17 specialistų. Mokymų metu buvo analizuojamos vaikų nepriimtino elgesio priežastys, pagalbos vaikams būdai, specialistai turėjo galimybes išmokti naujų darbo su vaikais metodų.
〉 Liepos mėnesį organizuotos 2 dienos stovyklos vaikams – jų metu vaikai turėjo galimybę užsiimti įdomia veikla, atlikti įvairias aktyvias ir kūrybines užduotis, ir prasmingai džiaugtis vasara.
〉 Rugpjūčio mėnesį organizuota vasaros stovykla vaikams ir jų tėvams bei globėjams. Stovykloje visų dalyvių laukė smagūs užsiėmimai, renginiai, mokymai – ir visa tai, gražios gamtos, saulės spindulių ir šypsenų apsuptyje! Stovykloje vaikai ir jų šeimos praleido 5 dienas, ir parsivežė daug gerų emocijų bei atsiminimų.
〉 Nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos, buvo organizuojami užsiėmimai vaikams – vaikų dienos centruose, globos institucijose, Žiburio Fondo patalpose, Vilniaus miesto sporto mokykloje. Užsiėmimai buvo skirti organizuoti prevencinę, meninę, sportinę veiklą, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, užtikrinti įdomų ir prasmingą laisvalaikį. Iš viso, organizuota daugiau nei 100 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 230 vaikų.
〉 Parengta metodinė medžiaga, kurioje galima rasti 34 grupinių užsiėmimų, skirtų darbui su vaikais, aprašymus. Užsiėmimai yra skirti ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, mokyti juos pažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus, kt. Didžioji dalis užsiėmimų nereikalauja ypatingų priemonių – buvo stengiamasi parinkti tokius užsiėmimus, kuriems reikia tik kelių paprastų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, balto popieriaus lapai, pieštukai, kamuoliukas. Metodinę medžiagą galima rasti ČIA.

Akimirkos iš vaikų dienos stovyklų

Akimirkos iš vaikų vasaros stovyklos 

Akimirkos iš vasaros stovyklos

Akimirkos iš specialistų mokymų