Kas mes?

Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai dėl vaikų ir su vaikais dirbanti Fyrlykta_Childnevyriausybinė, nepolitinė, nereliginė ir ne pelno siekianti organizacija, tarptautinio European Lighthouse Foundations Network tinklo (Interpharus EMHÜ) tikrasis narys. Tinklas jungia vaikams ir jaunimui dirbančius Lighthouse šeimos fondus skirtingose Europos šalyse.

Pagrindinė mūsų veiklos sritis – pagalba vaikams, likusiems be tėvų globos, taip pat jų globėjams (rūpintojams) ar įtėviams.

Mūsų vertybės

Savo veikloje vadovaujamės Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Tai plačiausiai ratifikuotas žmogaus teisių instrumentas, kuris apibrėžia vaiko socialines, kultūrines, ekonomines, pilietines ir politines teises. Tai konkretūs valstybės įsipareigojimai vaikams, aiškiai apibrėžiantys, kaip valstybė užtikrins vaikams palankią aplinką gyventi, augti ir džiaugtis vaikyste. Žiburio Fondas prisideda prie valstybės politikos formavimo, vykdydamas vaiko teisių įgyvendinimo stebėseną, teikdamas pasiūlymus dėl vaiko gerovės politikos gerinimo.

Mūsų vertybės:
pagarba žmogaus teisėms
〉 aistra ir tikėjimas tuo, ką darome
〉 skaidrumas ir atskaitomybė vaikams, rėmėjams, partneriams ir visuomenei
〉 atviras ir pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas
〉 laisvė kurti, nuolat mokytis ir atrasti

Ką mes veikiame?

Žiburio Fondo veiklos tikslas – apsaugoti vaikystę nuo institucinės žalos, teikiant paslaugas, palaikymą ir paramą be tėvų globos likusiems vaikams ir jų globėjams ar įtėviams. Taip pat, teikiame nemokamą informaciją, konsultacijas ir kitas paslaugas asmenims, kurie planuoja ar svarsto galimybę tapti globėjais ar įtėviais, arba nori kitaip padėti vaikams (pvz., priimti juos svečiuotis). 

Globėjų ir įtėvių šeimoms, šeimose augantiems vaikams yra teikiamos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, tarpininkavimas ir informavimas, pagalba sprendžiant vaiko elgesio iššūkius, pagal galimybę – ir kitos paslaugos, priklausomai nuo šeimos ir vaiko poreikių. Žiburio Fondas taip pat organizuoja ir vykdo įvadinius globėjų ir įtėvių mokymus pagal privalomąją GIMK programą, konsultuoja ir padeda asmenims, kurie nori tapti globėjais ar įtėviais. Visos paslaugos yra nemokamos. Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas galite rasti čia.

Kodėl globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams reikia pagalbos?

Mums dažnai tenka išgirsti nuomonę, kad jei vaikui pavyko rasto globėjų ar įtėvių šeimą – puiku! Problema išspręsta. Žinoma, labai džiaugiamės kiekviena šeima, kuri rado pakankamai drąsos, meilės ir šilumos priimti į savo namus vaiką, likusį be tėvelių globos. Tačiau tuo pačiu vien tik naujų, mylinčių namų vaikui suradimas nereiškia, kad jam pasisekė ir visi sunkumai liko praeityje. Vaikai, kurie yra praradę savo tėvų globą, išgyvena labai sudėtingus jausmus – jie gedi savo tėvelių, gali pykti ant savęs ir aplinkinių, kad iš jų atėmė šeimą, nors tėveliai ir negalėjo tinkamai jais rūpintis. O kai kurių vaikų tėvai buvo nužudyti ar mirė dėl ligos. Vaikai, praradę savo tėvų globą, pereina tam tikrą gedulo etapą, kurio metu jiems labai svarbu padėti susitvarkyti su jų jausmais.

Taip pat dauguma vaikų, su kuriais dirbame, į globėjų ir įtėvių šeimas ateina turėdami didelę neigiamą patirtį – jie yra patyrę ilgalaikę nepriežiūrą, įvairiausią išnaudojimą, smurtą (dažnai ir labai žiaurų), jie yra ne vieną kartą nusivylę suaugusiaisiais, o dažnai ir pačiais savimi, nes kaltina save dėl to, ką jiems teko patirti. Kuo ilgiau vaikai nešiojasi tokius sunkius išgyvenimus savyje ir negauna jokios pagalbos, tuo didesnė tikimybė, kad visas skausmas ir nusivylimas pasireikš nepriimtinu vaikų elgesiu. Taip vaikai prašo mūsų dėmesio ir pagalbos. Vaikai neturi tiek vidinių resursų ir gebėjimų, kad apie savo jausmus papasakotų ramiai, žodžiais. Kartais būtent nepriimtinas jų elgesys yra ženklas, kad vaikui labai reikia mūsų meilės, palaikymo ir buvimo šalia.

Vien naujos šeimos vaikui suradimas nereiškia, kad vaiko sunkūs išgyvenimai dings savaime. Vaiko globa ar įvaikinimas yra puiki galimybė suteikti jam saugią, sveiką ir mylinčią aplinką, tačiau globėjams ir įtėviams turi padėti specialistai – psichologai, socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, kurie tampa svarbiu partneriu sprendžiant visus iššūkius, atsirandančius dėl vaiko gyvenimo patirties. Be to, vis dar yra nemažai atvejų, kai vaikai iš globėjų šeimų grąžinami atgal į globos namus. Tokie atvejai taip pat dažniausiai nutinka dėl to, kad globėjai laiku negauna visos būtinos pagalbos. Todėl pagalbos svarbu kreiptis kuo anksčiau, kol situacija nėra peraugusi į sunkiai suvaldomą krizę. Būtent tą ir stengiamės daryti – suteikti visapusišką palaikymą, pagalbą ir paramą globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams, o jei būtina, ir kitiems šeimos nariams.